Asunto: Publicación da lista definitiva das persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo para a cobertura en propiedade de tres prazas de persoal laboral fixo, grupo IV, coa denominación Auxiliar administrativo – Oficina Rehabilitación – Servizos Xerais (2) e Auxiliar administrativo – Servizos Sociais (1) Expediente: 2022/E001/000007

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

2023-11-07-Anuncio-Tablon-web-AUXILIAR-lista-definitiva-1-just-1

Share.

Comments are closed.