Procedemento selectivo para a contratación laboral temporal de técnico/a en turismo do concello de neda, puntuacións test.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

En cumprimento do acordo tomado polo Órgano de Selección, en sesión celebrada o día 17/06/2021, fanse públicos os resultados do exercicio da proba tipo test

PLANTILLA respostas test

Anuncio-PUNTUACIONS-TEST-TEC-TURISMO-fdo

 

 

Share.

Comments are closed.