Domingo, Maio 28

Nova ordenanza fiscal do imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sométese a consulta pública por un prazo de 10 días naturais, ata o 19 de Marzo, o texto da nova ordenanza fiscal do imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana ao obxecto de que os interesados poidan facer as aportacións que consideren oportunas, dacordo co previsto no artigo 133 da Lei 39/2015 de 1 de Outubro de procedemento adminsitrativo común das administracións públicas.

CONSULTA PUBLICA ORDZA IIVTNU SEGUN ART 133 LEY 39-15 (Plusvalía)

Share.

Comments are closed.