Domingo, Maio 29

Contratación temporal de traballador/a social. Convocatoria para a celebración da proba tipo test

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Polo presente faise público, para xeral coñecemento, que a proba tipo test, da fase de
oposición, terá lugar o día 07/07/2021, ás 11:00 horas, no Centro de Educación Infantil
e Primaria San Isidro, sito no lugar de Roseira, n.º 1, do termo municipal deste Concello
de Neda.
Os aspirantes terán que acudir provistos do DNI, bolígrafo e mascarilla.
Neda, na data que se indica na sinatura dixital.
O Presidente do Órgano de Selección.

 

DESCARGA

Share.

Comments are closed.