ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR Asunto: Tribunal do proceso selectivo para a cobertura en propiedade de tres prazas de persoal laboral fixo, grupo IV, coa denominación Auxiliar administrativo, OEP extraordinaria 2022 (estabilización de emprego temporal

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

2024-03-21-Anuncio-valoracion-y-relacion-provisional-aprobados-Aux-Adm-Estabilizacion-ok.doc (1)

Share.

Comments are closed.